Emitir facturas a partir de pre-facturas.

Ver vídeo